جلسات دفاع
قابل توجه دانشجویان
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع در نیمسال اول 15 دی ماه و آخرین مهلت دفاع 15 بهمن ماه می باشد.
آخرین مهلت تعیین تاریخ دفاع  در نیمسال دوم 15 مردادماه و آخرین مهلت دفاع 30 شهریور ماه می باشد.

زمانبندی جلسات دفاع در نیسمال اول

1396/10/12 - سه شنبه - افسانه غلامی -حسابداری- ساعت 13-دانشکده علوم انسانی 
1396/10/12- سه شنبه - نجمه دهقانی- کامپیوتر- ساعت 9- دانشکده فنی و مهندسی
1396/10/12- سه شنبه- ابوالقاسم قوامی-کامپیوتر-ساعت 10 -دانشکده فنی و مهندسی 
1396/10/12- سه شنبه - مجید علی پور- کامپیوتر- ساعت 13 -دانشکده فنی و مهندسی 
1396/10/12- سه شنبه - سپیده رمضانی- کامپیوتر-ساعت 14 -دانشکده فنی و مهندسی 
1396/10/12- سه شنبه - علی مرادی- کامپیوتر- ساعت 11 -دانشکده فنی و  مهندسی 
1396/10/14- پنج شنبه - مریم فیاض -حسابداری- ساعت 10 -دانشکده علوم انسانی 
1396/10/14- پنج شنبه - هاشم صفاریان - صنایع غذایی- ساعت 13 -دانشکده کشاورزی 
1396/10/16- شنبه- رحمان اکبری - دکتری روان شناسی عمومی - ساعت 15 -دانشکده علوم انسانی 
1396/10/16- شنبه - فاطمه علیدوستی - حسابداری-ساعت 15 -دانشکده علوم انسانی 
1396/10/18- دوشنبه- اشرف رضوی- ادبیات-ساعت 9 - دانشکده علوم انسانی 
1396/10/21- پنج شنبه - تهمینه پاسبانی- حسابداری - ساعت 8.30 - دانشکده علوم انسانی 
1396/10/25- دوشنبه -زینب کریمی- حسابداری- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی 
1396/10/27- سه شنبه- مرضیه کرمی -کامپیوتر- ساعت 8 - دانشکده فنی و مهندسی 
1396/10/28- پنج شنبه- مرضیه رئیسی- حقوق- ساعت 13- دانشکده علوم انسانی 
1396/10/29- جمعه - علیرضا خدیوی - حسابداری - ساعت 10- دانشکده علوم انسانی 
1396/11/01- یکشنبه- ندا غلامرضایی- کامپیوتر- ساعت 9 - دانشکده فنی و مهندسی 
1396/11/01- یکشنبه- راحله عزیزالهی- کامپیوتر- ساعت 10- دانشکده فنی و مهندسی 
1396/11/04- چهارشنبه- میثم خالدی نیا- حسابداری- ساعت 14- دانشکده علوم انسانی 
1396/11/05- پنجشنبه- محمد یعقوبی - معماری-ساعت 9- دانشکده هنر و معماری 
1396/11/05- پنجشنبه- النازبهنیا- معماری- ساعت 12- دانشکده هنر و معماری 
1396/11/07- شنبه- بهنوش رئیسی- حسابداری-ساعت 15- دانشکده علوم انسانی 
1396/11/07- شنبه- حامد تفضلی- دامپزشکی- ساعت 10- دانشکده دامپزشکی 
1396/11/10- سه شنبه- پروانه افراشته- معماری- ساعت 9- دانشکده هنر و معماری 
1396/11/11- چهارشنبه- شهره حسینی- معماری- ساعت 12- دانشکده معماری 
1396/11/11- چهارشنبه- علی معینی- میکروب- ساعت 13- دانشکده علوم پایه 
1396/11/11- چهارشنبه- علیرضا پایمرد- دامپزشکی- ساعت 12- دانشکده دامپزشکی
1396/11/11- چهارشنبه - مرضیه حسینی- حقوق- ساعت 9- دانشکده علوم انسانی 
1396/11/11- چهارشنبه- نوید موسوی- میکروب- ساعت 12- دانشکده علوم پایه 
1396/11/12- پنجشنبه - اشرف السادات رضوی-ادبیات - ساعت 9- دانشکده علوم انسانی 
1396/11/12- پنجشنبه- فرناز ترابی- معماری- ساعت 12- دانشکده معماری 
1396/11/12- پنجشنبه- مائده اقارب پرست- معماری- ساعت 9- دانشکده معماری 
1396/11/12- پنجشنبه- معصومه رئیسی- حقوق- ساعت 11- دانشکده علوم انسانی 
 
اطلاعیه هاوفرمها