فاصله گذاری
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جلسات دفاع
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند دانشجویانی که طبق بخشنامه فاصله گذاری
هوشمند و در صورت داشتن شرایط انجام دفاع ،  می توانند درخواست کتبی  خود را به مدیر گروه مربوطه ارائه دهند .
همچنین شماره تماس تحصیلات تکمیلی(33361017) آماده پاسخگویی به سوالات دانشجویان در این خصوص می باشد.
 
بخشنامه دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند
 
تحصیلات تکمیلی و امور پایان نامه ها
 
اطلاعیه هاوفرمها